ART EXHIBITION OPENING / AGORIAD YR ARDDANGOSFA GELF
May
22
12:30 PM12:30

ART EXHIBITION OPENING / AGORIAD YR ARDDANGOSFA GELF

Hilke MacIntyre

The German artist works in the areas of linocut prints, painting and ceramic sculpture, drawing on naive art, employing colour and pattern with wit and imagination.

Mae’r artist Almaeneg yn gweithio mewn meysydd printiau linocut, peintio a cherflunwaith ceramig, arlunio ar gelf frodorol, wrth ddefnyddio lliw a phatrwm gyda dealltwriaeth a dychymyg.

View Event →
FESTIVAL TALK 1 / SGWRS YR ŴYL 1
May
22
3:00 PM15:00

FESTIVAL TALK 1 / SGWRS YR ŴYL 1

Tickets/Tocynnau: £6 (4 talks for £20/4 sgwrs am £20)

Dr. Jesus Alfonzo, a founder of El Sistema and author of a new book describing its evolution, discusses the innovative Venezuelan system of music education.

Mae Dr. Jesus Alfonzo, sylfaenydd El Sistema ac awdur llyfr newydd yn disgrifio ei ddatblygiad, yn trafod y system arloesol o Venezuela ar gyfer dysgu cerddoriaeth.

View Event →
ORCHESTRA CONCERT / CYNGERDD Y GERDDORFA
May
22
7:30 PM19:30

ORCHESTRA CONCERT / CYNGERDD Y GERDDORFA

Tickets/Tocynnau: £10

Stetson University Chamber Orchestra side-by-side with local young musicians. Cerddorfa Siambr Prifysgol Stetson ochr yn ochr gyda cherddorion ifanc lleol.

Jesus Alfonzo (viola), Anthony Hose (conductor)

 

Elgar, Introduction and Allegro for Strings, Op.47

Percy Grainger, Handel in the Strand

Telemann, Viola Concerto in G

Morfydd Owen, Threnody

Mendelssohn, Sinfonia No. 8 in D   

               

View Event →
FESTIVAL TALK 2 / SGWRS YR ŴYL 2
May
24
10:30 AM10:30

FESTIVAL TALK 2 / SGWRS YR ŴYL 2

Tickets/Tocynnau: £6 (4 talks for £20/4 sgwrs am £20)

Jürgen Stephan and William Sherman with Anthony Hose

Jürgen Stephan, (former CEO of Alfred C. Toepfer International in Hamburg) and William Sherman (former CFO of Laura Ashley) join Anthony Hose to discuss cultural and business regeneration in post WW2 Germany.

Bydd Jürgen Stephan, (cyn CEO y cwmni rhyngwladol Alfred C. Toepfer yn Hamburg) a William Sherman (cyn CFO Laura Ashley) yn ymuno ag Anthony Hose i drafod adfywiad bywyd diwylliannol a busnes yr Almaen wedi’r Ail Ryfel Byd.

View Event →
YES, THERE ARE VINES NORTH OF HAMBURG / OES, MAE GWINWYDD I’R GOGLEDD O HAMBURG!
May
24
12:30 PM12:30

YES, THERE ARE VINES NORTH OF HAMBURG / OES, MAE GWINWYDD I’R GOGLEDD O HAMBURG!

Tickets/Tocynnau: £15

A tutored tasting of German wines led by Neil Fairlamb who writes on wine for the Guardian and has published a book on the wine trade in north Wales.

Sesiwn diwtor i flasu gwinoedd Almaeneg wedi’i arwain gan Neil Fairlamb sy’n ysgrifennu am win ar gyfer y Guardian ac sydd wedi cyhoeddi llyfr ar y fasnach win yng Ngogledd Cymru.

View Event →
FESTIVAL TALK 3 / SGWRS YR ŴYL 3
May
24
3:00 PM15:00

FESTIVAL TALK 3 / SGWRS YR ŴYL 3

Tickets/Tocynnau: £6 (4 talks for £20/4 sgwrs am £20)

Madeleine Mitchell and Rhiannon Mathias

A discussion of this evening’s programme and the new Grace Williams recording of previously unrecorded works.

Trafodaeth o raglen heno yn ogystal â recordiad newydd Grace Williams o waith na recordiwyd o’r blaen.

View Event →
LONDON CHAMBER ENSEMBLE / ENSEMBLE SIAMBR LLUNDAIN
May
24
7:30 PM19:30

LONDON CHAMBER ENSEMBLE / ENSEMBLE SIAMBR LLUNDAIN

Tickets/Tocynnau: £15

Madeleine Mitchell (Director, violin), Roger Chase (viola), Joseph Spooner (cello), David Owen Norris (piano), John Anderson (oboe) and Bruce Nockles (trumpet)

C.P.E. Bach, Oboe Sonata in G minor

Grace Williams, Sarabande for piano left hand

Mendelssohn, Song Without Words, Op. 19b, No. 1

Grace Williams, Sextet

Grace Williams, Romanza for oboe with piano

Brahms, Piano Quartet No. 2

View Event →
CRAFT FAIR / FFAIR GREFFTAU’R ŴYL
May
25
to May 28

CRAFT FAIR / FFAIR GREFFTAU’R ŴYL

Opening of the Craft Fair at 10.00am, 25 May in which north Wales craftworkers display and offer for sale a variety of beautiful objects. Announcement of the winner of the “best display” award and presentation by the Mayor of Beaumaris.


Agoriad y Ffair Grefftau agored 10.00am, Mai 25 lle bydd gweithwyr crefft Gogledd Cymru yn arddangos a gwerthu amrywiaeth o bethau prydferth.

View Event →
YOUNG ARTISTS’ RECITAL 4 / DATGANIAD PERFFORMWYR IFAINC 4
May
25
11:00 AM11:00

YOUNG ARTISTS’ RECITAL 4 / DATGANIAD PERFFORMWYR IFAINC 4

Tickets/Tocynnau: £8 (4 concerts for £25/4 cyngerdd am £25)

The young Welsh pianist Ellis Thomas plays a virtuoso programme.

Bydd y pianydd ifanc Cymraeg, Ellis Thomas, yn chwarae rhaglen virtuoso.

Brahms, 4 Klavierstucke, Op. 119

Schumann, Kreisleriana, Op. 16

Rachmaninoff, Sonata No. 2 in Bb minor, Op, 36

Debussy, Préludes, Book 1, No. 7, ‘Ce qu’a vu le vent d’ouest’. Book 2, No. 12, ‘Feux d’artifice’

Debussy, Pour le Piano

View Event →
BANK HOLIDAY CABARET: FROM BRAHMS TO BROADWAY / CABARET GŴYL Y BANC: O BRAHMS I BROADWAY
May
25
7:30 PM19:30

BANK HOLIDAY CABARET: FROM BRAHMS TO BROADWAY / CABARET GŴYL Y BANC: O BRAHMS I BROADWAY

Tickets/Tocynnau: £15

American singers Karen Coker Merrit (soprano) and James Hall (tenor) sing songs and arias by Mozart, Donizetti, Brahms, Mendelssohn, Lehár, Jerome Kern, Richard Rodgers, who died 40 years ago, and Irving Berlin, who died 30 years ago aged 101. With Anthony Hose at the piano.

Cantorion Americanaidd Karen Coker Merrit (soprano) a James Hall (tenor) yn canu arias gan Mozart, Donizetti, Brahms, Mendelssohn, Lehár, Jerome Kern, Richard Rodgers, a bu farw 40 mlynedd yn ôl, ac Irving Berlin, a bu farw 30 mlynedd yn ôl yn 101 mlwydd oed. Anthony Hose yn chwarae’r piano.

View Event →
FESTIVAL SERVICE / GWASANAETH YR ŴYL
May
26
10:30 AM10:30

FESTIVAL SERVICE / GWASANAETH YR ŴYL

Led by Reverend Richard Adams, with the Monteverdi Singers (conductor Geraint Gill) and the Parish Choir with organist, Michael Davies.  Brahms, Missa Canonica

 

Dan arweiniad y Parchedig Richard Adams, gyda Chantorion Monteverdi (arweinydd Geraint Gill) a Chôr y Plwyf gyda’r organydd Michael Davies. Missa Canonica gan Brahms.     

View Event →
FESTIVAL LUNCH / CINIO’R ŴYL
May
26
1:00 PM13:00

FESTIVAL LUNCH / CINIO’R ŴYL

Tickets/Tocynnau: £23

With Guest Speaker / Gyda Siaradwr Gwadd, David Juritz

Stradivarius made his first violin 350 years ago. Today they fetch large sums of money. David Juritz discusses why and plays his own violin, a Guadagnini, who shortly after making this instrument went to work for Antonio Stradivari.

Creodd Stradivarius ei feiolin gyntaf 350 mlynedd yn ôl. Heddiw, maent yn cael eu gwerthu am arian mawr. Mae David Juritz yn trafod pam ac yn chwarae ei feiolin ei hunan, Guadagnini, a aeth i weithio ar gyfer Antonio Sradivari ychydig ar ôl creu’r offeryn hwn. 

View Event →
FESTIVAL FAMILY DAY / DIWRNOD TEULU YR ŴYL
May
27
10:30 AM10:30

FESTIVAL FAMILY DAY / DIWRNOD TEULU YR ŴYL

Bank Holiday Monday will be a ‘Festival Family Day’ as a ‘Fringe Event’. Bydd Dydd Llun Gŵyl y Banc yn ‘Ddiwrnod Teulu’ fel ‘Digwyddiad Ochr’

 

v  A marquee owned by the Town Council will be erected outside the David Hughes Centre /  Bydd pabell fawr sydd berchen ar Gyngor y Dref yn cael ei godi tu allan i Ganolfan David Hughes

v  A full day’s activities will be organized that will attract families and young people / Bydd diwrnod cyfan o weithgareddau yn cael eu trefnu bydd yn denu teuluoedd a phobl ifanc

v  Local performers will demonstrate their skills / Bydd perfformwyr lleol yn arddangos eu sgiliau

v  Entrance will be free for children and adults will be asked to pay what they can /  Bydd mynediad am ddim i blant a bydd gofyn i oedolion gyfrannu

v  A Punch and Judy Show for tiny tots / Bydd Sioe Punch & Judy i blant bach

v  Magician / Swynwr

v  Interactive Circus Skills for juniors / Sgiliau Rhyngweithiol Syrcas ar gyfer planc iau

v  Local pop group for teens / Grŵp pop lleol i blant yn eu harddegau

v  An evening gig featuring a band / Gig nos yn cyflwyno band information to follow soon.

View Event →
May
27
7:30 PM19:30

BANK HOLIDAY CONCERT / CYNGERDD GŴYL Y BANC

Tickets/Tocynnau: £23 / £15

David Juritz (violin), Jeremy Huw Williams (baritone/bariton), Welsh Chamber Orchestra/Y Gerddorfa Siambr Gymreig, Anthony Hose (conductor/arweinydd)   

Handel, Overture to Giulio Cesare in Egitto

Lully, Marche pour la Ceremonie des Turks (Le Bourgeois Gentilhomme)

Mozart, Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219 (‘The Turkish’)

Weber, Overture Oberon

Nathan James Dearden, I Sleep Alone (world premiere)

Beethoven, Marcia alla turca (Die Ruinen von Athen, Op. 113)

Handel, Sinfonia: Arrival of the Queen of Sheba (Solomon)

View Event →