‘The Bawdy Bard meets a Dark Lady’ / ‘Y Bardd Budr a'r Ddynes Ddu’
May
30
3:00 PM15:00

‘The Bawdy Bard meets a Dark Lady’ / ‘Y Bardd Budr a'r Ddynes Ddu’

Jeremy Huw Williams (baritone)  Paula Fan (piano)

Delights and surprises, musical and more, await William Shakespeare in a Dark Lady's Boudoir!  An afternoon's entertainment, inspired by Anthony Burgess, featuring Welsh baritone Jeremy Huw Williams and American pianist Paula Fan.


Hwyl a sbri ar lafar a chân yng nghwmni William Shakespeare a’i Ddynes Ddu!  Adloniant, trwy gymorth yr awdur Anthony Burgess, y bariton Cymreig Jeremy Huw Williams a’r pianydd Americanaidd Paula Fan.

Eventbrite - Jeremy Huw Williams & Paula Fan @ Gŵyl Beaumaris Festival
View Event →
DANIEL LLEWELYN-WILLIAMS – ‘A Regular Little Houdini’
May
29
8:00 PM20:00

DANIEL LLEWELYN-WILLIAMS – ‘A Regular Little Houdini’

Popular EastEnders actor Daniel Llewelyn-Williams (Best Welsh Actor Award 2015) performs his successful one man show A Regular Little Houdini.


Bydd yr actor poblogaidd o EastEnders Daniel LlewelynWilliams (Gwobr Actor Cymreig gorau 2015) yn perfformio ei sioe llwyddiannus un dyn A Regular Little Houdini yn yr Ŵyl.

Eventbrite - Daniel Llewelyn-Williams-A Regular Little Houdini @ Gŵyl Beaumaris Festival
View Event →
FESTIVAL SERVICE / GWASANAETH YR ŴYL
May
29
10:30 AM10:30

FESTIVAL SERVICE / GWASANAETH YR ŴYL

Led by Reverend Neil Fairlamb, with the Monteverdi Singers, conductor John Huw Davies, and the Parish Choir with organist Michael Davies.  Johann Michael Haydn - Missa Sancti Hieronymi 


Arweinir gan y Parchedig Neil Fairlamb, gyda Chantorion Monteverdi, arweinydd John Huw Davies, a Chôr y Plwyf gydag organydd yr Eglwys, Michael Davies.

View Event →
BANK HOLIDAY JAZZ CABARET / CABARET JAZZ GŴYL Y BANC
May
28
8:00 PM20:00

BANK HOLIDAY JAZZ CABARET / CABARET JAZZ GŴYL Y BANC

Welsh jazz trumpeter Andy Davies, a regular performer at Ronnie Scott’s, makes his Beaumaris Festival debut with his jazz group Simians of Swing.    


Bydd y trwmpedwr Cymreig Andy Davies, perfformiwr rheolaidd yng Nghlwb Jazz Ronnie Scott, yn perfformio yng Ngŵyl Beaumaris am y tro cyntaf gyda ei grŵp jazz Simians of Swing. 

Eventbrite - Andy Davies & The Simians of Swing @ Gŵyl Beaumaris Festival
View Event →
THE POETRY TRIO – ‘MUSE OF FIRE
May
28
3:00 PM15:00

THE POETRY TRIO – ‘MUSE OF FIRE

To mark the 400th anniversary of the death of William Shakespeare, this popular trio present a recital of poetry about, or inspired by, the nation’s favourite bard.


I goffáu 400fed penblwydd marwolaeth William Shakespeare, cyflwynir datganiad barddoniaeth gan y triawd poblogaidd hwn o waith a ysbrydolwyd gan hoff fardd y deyrnas.

Eventbrite - The Poetry Trio @ Gŵyl Beaumaris Festival
View Event →
FESTIVAL TALK / SGWRS YR ŴYL
May
28
11:00 AM11:00

FESTIVAL TALK / SGWRS YR ŴYL

 Edward Davies explores Johann Michael Haydn’s Missa Sancti Hieronymi (Festival Service) and the Baroque pieces that will be performed by the Welsh Chamber Orchestra Players in Monday’s concert.


Bydd Edward Davies yn archwilio’r Missa Sancti Hieronymi gan Johann Michael Haydn (Gwasanaeth yr Ŵyl) a’r darnau Baroc a fydd yn cael eu perfformio gan Chwaraewyr y Cerddorfa Siambr Gymreig yng nghyngerdd nos Lun.

Eventbrite - Festival Talk @ Gŵyl Beaumaris Festival
View Event →
CHORAL CONCERT / CYNGERDD CORAWL
May
27
8:00 PM20:00

CHORAL CONCERT / CYNGERDD CORAWL

Côr Meibion y Traeth Matthias Wurz (conductor) Mared Emlyn (harp) Tom Lazell (tenor) A concert of works by Mozart, Copland and popular Welsh songs by one of Wales’ greatest male voice choirs, Côr Meibion y Traeth, and distinguished soloists.


Cyngerdd o weithiau gan Mozart, Copland a chaneuon poblogaidd Cymreig gydag un o gorau meibion gorau Cymru, Côr Meibion y Traeth, ac unawdwyr nodedig

Online tickets are no longer available for this event but tickets may be available on the door . Please call the box office on 01248 811200.

View Event →
TEA & SYMPATHY
May
27
3:00 PM15:00

TEA & SYMPATHY

A regular feature in the earliest Festivals, ‘Tea & Sympathy’ will be served at the Iorwerth Rowlands Centre with entertainment from the choral group Oriana, directed by Lorna Todd.

Nodwedd reolaidd yn ein gŵylau cynharaf, gweinir ‘Tea & Sympathy’ yng Nghanolfan Iorwerth Rowlands gydag adloniant gan y grŵp corawl Oriana, dan arweiniad Lorna Todd

Online tickets are no longer available for this event but tickets may be available on the door . Please call the box office on 01248 811200.

View Event →