DR. RHIANNON MATHIAS

rhiannon mathias.JPG

Festival Talk:
‘Celebrating a Century of Women’s Music: ‘Shout Up with your Song’!

Friday 25 May
10:30am, Leisure Centre
Tickets: £6.00 (4 talks for £20.00)

Sgwrs Yr Ŵyl:
‘Dathlu Canrif o Gerddoriaeth Merched: Bloeddiwch eich Cân!’

Dydd Gwener Mai 25
10:30am, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £6.00 (4 sgwrs am £20.00)