MÔNTAGE & DAVID JONES

Friday 25 May
3:00pm, Leisure Centre
Tickets: £6.00 (4 talks for £20.00)

Festival Talk: Poetry and Art in Partnership

Popular Anglesey writers group Môntage give readings of works, including those which inspired the creativity of artist David Jones, who introduces.


Dydd Gwener Mai 25
3:00pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £6.00 (4 sgwrs am £20.00)

Sgwrs Yr Wyl: Barddoniaeth a Chelf mewn Partneriaeth

Bydd y grŵp ysgrifenwyr poblogaidd o Fôn, Môntage, yn darllen eu gwaith, gan gynnwys gweithiau a ysbrydolodd yr artist David Jones, sy’n cyflwyno’r rhaglen.