Back to All Events

FESTIVAL LUNCH / CINIO’R ŴYL

  • Bishopsgate Hotel 54 Castle Street Beaumaris, Wales, LL58 8BB United Kingdom (map)

Tickets/Tocynnau: £23

With Guest Speaker / Gyda Siaradwr Gwadd, David Juritz

Stradivarius made his first violin 350 years ago. Today they fetch large sums of money. David Juritz discusses why and plays his own violin, a Guadagnini, who shortly after making this instrument went to work for Antonio Stradivari.

Creodd Stradivarius ei feiolin gyntaf 350 mlynedd yn ôl. Heddiw, maent yn cael eu gwerthu am arian mawr. Mae David Juritz yn trafod pam ac yn chwarae ei feiolin ei hunan, Guadagnini, a aeth i weithio ar gyfer Antonio Sradivari ychydig ar ôl creu’r offeryn hwn.