Back to All Events

FESTIVAL FAMILY DAY / DIWRNOD TEULU YR ŴYL

Bank Holiday Monday will be a ‘Festival Family Day’ as a ‘Fringe Event’. Bydd Dydd Llun Gŵyl y Banc yn ‘Ddiwrnod Teulu’ fel ‘Digwyddiad Ochr’

 

v  A marquee owned by the Town Council will be erected outside the David Hughes Centre /  Bydd pabell fawr sydd berchen ar Gyngor y Dref yn cael ei godi tu allan i Ganolfan David Hughes

v  A full day’s activities will be organized that will attract families and young people / Bydd diwrnod cyfan o weithgareddau yn cael eu trefnu bydd yn denu teuluoedd a phobl ifanc

v  Local performers will demonstrate their skills / Bydd perfformwyr lleol yn arddangos eu sgiliau

v  Entrance will be free for children and adults will be asked to pay what they can /  Bydd mynediad am ddim i blant a bydd gofyn i oedolion gyfrannu

v  A Punch and Judy Show for tiny tots / Bydd Sioe Punch & Judy i blant bach

v  Magician / Swynwr

v  Interactive Circus Skills for juniors / Sgiliau Rhyngweithiol Syrcas ar gyfer planc iau

v  Local pop group for teens / Grŵp pop lleol i blant yn eu harddegau

v  An evening gig featuring a band / Gig nos yn cyflwyno band information to follow soon.