NOSON YN Y SIOE GERDD

Dydd Gwener Mai 25
7:30pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £12.00

‘Does dim byd tebyg i ferch!’
Bydd y cantorion Americanaidd, Karen Coker Merritt ac Erika Sassmann, yn mynd â ni ar daith drwy ganeuon hoff allan o sioeau cerdd yr 20fed a’r 21ain ganrif, yng nghwmni Cantorion yr Ŵyl. Bydd Anthony Hose wrth y piano.

A NIGHT AT THE MUSICAL

Friday 25 May
7:30pm, Leisure Centre
Tickets: £12.00

‘There is nothing like a dame!’
American singers, Karen Coker Merritt and Erika Sassmann, take us on a voyage of hits from musicals of the 20th and 21st centuries with the Festival Singers. Anthony Hose at the piano.

 
Karen Coker Merritt

Karen Coker Merritt

Erika Sassmann

Erika Sassmann

Anthony Hose

Anthony Hose