Angharad Huw

Angharad Huw

ANGHARAD HUW

18-year-old ANGHARAD HUW lives in Ruthin and is a member of the Junior RNCM, where she was awarded the Rotary Prize for Performance. She will further her studies at the RNCM in September.

Mae ANGHARAD HUW, sy’n 18 mlwydd oed, yn byw yn Rhuthun, ac mae hi’n aelod o’r Junior RNCM, lle enillodd wobr y Rotari ar gyfer Perfformio. Mae hi’n bwriadu parhau i astudio yn y RNCM ym mis Medi.