CANTORION SIRENIAN SINGERS

Sirenion Singers.JPG

CHORAL CONCERT

Saturday 26 May
7:30pm, Leisure Centre
Tickets: £10.00
Cantorion Sirenian Singers, Jean Stanley Jones (conductor)
At the heart of the Welsh choral tradition the celebrated choir sings music by Victoria, Rachmaninoff, Mendelssohn, Górecki, Mascagni, Fauré, Mathias, Jenkins, and female composers, including Jayne Davies, Judith Weir, Dilys Elwyn-Edwards & Delyth Rees.

 

CYNGERDD CORAWL

Dydd Sadwrn Mai 26
7:30pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £10.00
Cantorion Sirenian Singers, Jean Stanley Jones (arweinydd)
Ac yntau’n un o brif gynheiliaid y traddodiad corawl Cymreig, bydd y côr enwog yn canu cerddoriaeth gan Victoria, Rachmaninoff, Mendelssohn, Górecki, Mascagni, Fauré, Mathias, Jenkins, a chyfansoddwragedd megis Jayne Davies, Judith Weir, Dilys Elwyn-Edwards a Delyth Rees.