DR. RHIANNON MATHIAS

Festival Talk:
‘Celebrating a Century of Women’s Music: ‘Shout Up with your Song’!

Friday 25 May
10:30am, Leisure Centre
Tickets: £6.00 (4 talks for £20.00)

In 1910 Dame Ethel Smyth wrote the music to the ‘March of the Women’, a song which famously became the anthem of the women’s suffrage movement. Women first gained the right to vote in 1918 in this country, and in this centenary year Rhiannon Mathias discusses the impact of changing perceptions towards women in society on the profile of composers such as Smyth, Cécile Chaminade, Lili Boulanger, Grace Williams, Morfydd Owen and Dilys Elwyn-Edwards. 

Dr. RHIANNON MATHIAS has a particular interest in 20th and 21st-century music, and has experience as a writer, broadcaster and public speaker. She is the author of a book about the music of Elisabeth Lutyens, Elizabeth Maconchy and Grace Williams (Ashgate, 2012 and Routledge, 2016), and lectures on 20th-century women composers at Bangor University. Rhiannon is also an accomplished flute player, and is a Trustee of the William Mathias Music Centre in Caernarfon.

Sgwrs Yr Ŵyl:
‘Dathlu Canrif o Gerddoriaeth Merched: Bloeddiwch eich Cân!’

Dydd Gwener Mai 25
10:30am, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £6.00 (4 sgwrs am £20.00)

Ym 1910 ysgrifennodd y Fonesig Ethel Smyth y gerddoriaeth i 'March of the Women', anthem enwog y symudiad pleidlais i fenywod. Yn gyntaf, enillodd menywod yr hawl i bleidleisio yn 1918 yn y wlad hon, ac yn y flwyddyn canmlwyddiant hon, mae Rhiannon Mathias yn trafod effaith agweddau newydd tuag at fenywod mewn cymdeithas wrth ffocysu ar gyfansoddwyr fel Smyth, Cécile Chaminade, Lili Boulanger, Grace Williams, Morfydd Owen a Dilys Elwyn-Edwards.

Mae gan Dr. RHIANNON MATHIAS ddiddordeb yng ngherddoriaeth yr 20fed a’r 21ain ganrif, ac mae ganddi brofiad o ysgrifennu, darlledu a siarad cyhoeddus. Hi yw awdur llyfr am gerddoriaeth Elisabeth Lutyens, Elizabeth Maconchy a Grace Williams (Ashgate, 2012 a Routledge, 2016), ac mae hi’n darlithio ar gyfansoddwyr benywaidd o’r 20fed ganrif ym Mhrifysgol Bangor. Mae Rhiannon hefyd yn chwaraeydd ffliwt medrus, ac yn Ymddiriedolwr o Ganolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon.

Dr. Rhiannon Mathias

Dr. Rhiannon Mathias

Dame Ethel Smyth

Dame Ethel Smyth