Ellis Thomas

Ellis Thomas

Ellis Thomas

ELLIS THOMAS began learning the piano at the age of six and in 2012, he was awarded a place at the Junior Royal Northern College of Music.  He is currently at the Junior RNCM, where he studies piano with Manola Hatfield. Ellis has a strong interest in chamber music and performs regularly in both a piano duo and piano trio at the Junior RNCM. As a violinist, Ellis has performed with a number of orchestras including the National Youth Orchestra of Wales, of which he was co-leader for the orchestra’s 2017 summer tour. Ellis has been prize-winner at the RNCM and at a number of competitions and festivals, including the Urdd Eisteddfod, the Beethoven Junior Intercollegiate Piano Competition and the Rotary Young Musician competition. He has performed as soloist with the St. John’s Festival Orchestra, the Welsh Chamber Orchestra, and has also been invited to perform Rachmaninov’s Rhapsody on a Theme of Paganini with the Junior RNCM Symphony Orchestra. After leaving school, Ellis hopes to pursue a career in music, and further his studies at either conservatoire or university.


Dechreuodd ELLIS THOMAS ddysgu i chwarae’r piano yn chwe blwydd oed ac yn 2012, enillodd le i astudio yn y Coleg Ieuenctid Brenhinol Gogleddol ar gyfer Cerddoriaeth. Mae Ellis yn n y Coleg heddiw, lle mae’n astudio’r piano gyda Manola Hatfield. Mae gan Ellis ddiddordeb cryf yng ngherddoriaeth siambr ac mae’n perfformio yn aml fel deuawd a thriawd piano yn y Coleg. Fel feiolinydd, mae Ellis wedi perfformio gyda nifer o gerddorfeydd yn cynnwys Cerddorfa Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Roedd yn gyd-flaenwr ar y gerddorfa yn ystod eu taith yn ystod haf 2017. Mae Ellis wedi ennill nifer o gystadlaethau yn y Coleg ac mewn nifer o wyliau, yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd, y Beethoven Junior Intercollegiate Piano Competition ar gyfer Piano a chystadleuaeth y Rotary Young Musician. Mae wedi perfformio fel unawdydd gyda St. John’s Festival Orchestra, Cerddorfa Siambr Cymru, a hefyd wedi cael gwahoddiad i berfformio Rhapsody Rachmaninov ar Thema Paganini gyda Cherddorfa Ieuenctid y Coleg yn hwyrach eleni. Ar ôl gadael yr ysgol, mae Ellis yn gobeithio dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth, ac i barhau i astudio mewn unai conservatoire neu brifysgol.