Erin Swyn

Erin Swyn

ERIN SWYN

ERIN SWYN is 15 and has vocal tuition with Ann Atkinson in the Denbigh branch of CGWM. She has been on the stage in the National Eisteddfod and National Folk Festival in 2018.

Mae ERIN SWYN yn 15 mlwydd oed ac yn cael gwersi llais gan Ann Atkinson yng nghangen Dinbych o CGWM. Mae wedi perfformio ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Ŵyl Gerdd Dant Cenedlaethol yn 2018.