Monteverdi-Singers.imagegallerypreview.jpg

FESTIVAL SERVICE

Sunday 27 May
10:30am, St. Mary’s Parish Church
Led by Reverend Neil Fairlamb, with the Monteverdi Singers (conductor Geraint Gill) and the Parish Choir with organist, Michael Davies. Missa Brevis by Judith Bingham.

GWASANAETH YR ŴYL

Dydd Sul Mai 27
10:30am,  Eglwys Blwyf y Santes Fair
Dan arweiniad y Parchedig Neil Fairlamb, gyda Chantorion Monteverdi (arweinydd Geraint Gill) a Chôr y Plwyf gyda’r organydd Michael Davies. Missa Brevis gan Judith Bingham.