wine.jpg
 

FESTIVAL WINE-TASTING

Friday 26 May
12.15pm, Leisure Centre
Tickets: £12.00

A tasting that celebrates Russia`s love of the best things French! Our pre-lunch aperitif of up to ten wines will explore Franco-Russian connections, with Reverend Neil Fairlamb, who writes for a national newspaper on wine and has published a book on the wine trade in North Wales.

BLASU GWIN YR ŴYL

Dydd Gwener Mai 26
12.15pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £12.00

Blasu gwin i ddathlu hoffter Rwsia o’r gorau o bethau Ffrainc!  Dewch i gael gwydraid o win cyn cinio ac arbrofwch i fyny at ddeg gwin Rwsieg-Ffrengig yng nghwmni y Parchedig Neil Fairlamb, sy’n ysgrifennu am win mewn papur newydd cenedlaethol ac sydd wedi cyhoeddi llyfr ar fasnach gwin yng Ngogledd Cymru.