Fflur Edwards

Fflur Edwards

FFLUR EDWARDS

10 year old FFLUR EDWARDS lives in Llanfairpwll. She enjoys all kinds of music, plays flute, tenor horn and piano, and is the flautist in CGWM’s junior trio. Fflur is a keen singer and is a member of Côr Ieuenctid Môn. She is looking forward to competing in the Urdd Eisteddfod this year in Cardiff.

Daw FFLUR EDWARDS, sy’n ddeg oed o Lanfairpwll. Mae’n mwynhau cerddoriaeth o bob math ac yn canu’r ffliwt, tenor horn a’r piano. Fflur sy’n canu’r ffliwt yn nhriawd iau CGWM. Mae wrth ei bodd yn canu ac yn aelod o Gôr Ieuenctid Môn. Mae’n edrych ymlaen at gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni yng Nghaerdydd.