Gillian Clarke

Gillian Clarke

Gillian Clarke

National Poet of Wales 2008-2016

GILLIAN CLARKE was born in Cardiff and lives in Ceredigion. Her work has been on the GCSE and A Level exam syllabus for over thirty years, and she performs her poetry regularly for student audiences at Poetry Live, and in several European cities. She was awarded the Queen’s Gold medal for Poetry in 2010, and the Wilfred Owen Award in 2012. Her prose works include a writer’s journal, At the Source, and she has written radio and theatre drama. The Gathering/Yr Helfa, commissioned by the National Theatre of Wales, was performed on Snowdon in September, 2014, and Picador published her Selected Poems in 2016. Her tenth collection of poems, Zoology, was published by Carcanet (2017), and her version of the book-long 7th century Welsh poem Y Gododdin is to be published by Faber this year.

Bardd Cenedlaethol Cymru 2008-2016

Ganed GILLIAN CLARKE yng Nghaerdydd ac mae’n byw yng Ngheredigion. Mae ei gwaith wedi bod ar faes llafur arholiadau TGAU a Lefel A ers dros ddeg blynedd ar hugain ac mae’n perfformio ei barddoniaeth yn aml ar gyfer cynulleidfaoedd o fyfyrwyr yn Poetry Live, ac mewn nifer o ddinasoedd Ewropeaidd. Enillodd fedal Aur y Frenhines ar gyfer Barddoniaeth yn 2010, a Gwobr Wilfred Owen yn 2012. Mae ei rhyddiaith yn cynnwys siwrnal awdur, At the Source, ac mae wedi ysgrifennu drama ar gyfer radio a theatr. Cafodd The Gathering/Yr Helfa, a gafwyd ei gomisiynu gan Theatr Genedlaethol Cymru, ei berfformio ar Yr Wyddfa ym mis Medi, 2014, ac fe gyhoeddodd Picador ei Selected Poems yn 2016. Cyhoeddwyd ei degfed casgliad o gerddi, Zoology, gan Carcanet (2017), a bydd ei fersiwn o’r gerdd 7fed ganrif Y Gododdin yn cael ei gyhoeddi gan Faber eleni