A classical duo based in North Wales.

HH CLASSICAL DUO

Tuesday 22 May
7:30pm, St. Mary’s Parish Church
Tickets: £10.00
Olivia Hunt (soprano), John Hosking (organ and harpsichord)

OLIVIA HUNT began singing as a Chorister of Chester Cathedral, culminating her time there as Head Chorister. One of the many highlights of Olivia’s singing career to date was becoming a finalist at BBC Radio 2’s 2009 Young Chorister of the Year competition, singing at St. Paul’s Cathedral to a capacity audience. Olivia graduated from Manchester Metropolitan University with a First Class honours degree in Biomedical Science. She continues to sing as a soloist, is a part of various chamber groups, and is a founding member of The Octavo Consort. In 2013 she made her solo debut in the North Wales International Music Festival, returning in 2015 to sing the soprano solos in the Mozart Requiem and 2016 to sing a variety of works on the Festival's opening night. She appears as the soloist in John Hosking's Requiem on the Regent CD "All Angels Cry Aloud" with the Choir of Selwyn College, Cambridge.

JOHN HOSKING is Assistant Director of Music at St. Asaph Cathedral in North Wales and Director of the Cathedral's new Voluntary Choir. In much demand as a recitalist and accompanist, John appears on several commercial CDs; his latest, ‘Variation’, is recorded at St. Asaph Cathedral for the Regent Label. As well as his work at the Cathedral, John is also Accompanist to the St. Asaph Choral Society, and made his recital debut at Notre-Dame Cathedral, Paris in 2015. Increasingly active as a composer, John is Associate Composer to Octavo of Chester and has completed commissions for Bangor Cathedral, the Chester Cathedral Nave Choir, the St. Asaph Choral Society, Peel Cathedral and St. Martin-in-the-Fields. His Requiem was premiered in the 2013 North Wales International Music Festival and his large-scale work, The Seven Trumpets, premiered in December 2013. He has recently been elected a Fellow of the Royal Society of Arts.

 

DEUAWD GLASUROL HH

Dydd Mawrth Mai 22
7:30pm, Eglwys Blwyf y Santes Fair
Tocynnau: £10.00
Olivia Hunt (soprano), John Hosking (organ a harpsicord)

Dechreuodd OLIVIA HUNT ganu fel aelod o gôr Cadeirlan Caer, yn dod yn Brif Aelod yn y pendraw. Un o nifer o uchafbwyntiau gyrfa canu Olivia oedd cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth BBC Radio 2 ar gyfer Aelod Côr Ifanc y Flwyddyn, yn canu yng Nghadeirlan St Paul o flaen cynulleidfa lawn. Mae gan Olivia radd gyntaf yng Ngwyddoniaeth Fiofeddygol o Brifysgol Fetropolitan Manceinion ac mae’n parhau i ganu fel unawdydd. Mae’n rhan o nifer o grwpiau siambr ac mae’n un o’r aelodau a sylfaenodd y Consort Octavo. Yn 2013, gwnaeth ei hymddangosiad cyntaf fel unawdydd yng Ngŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru, yn dychwelyd yn 2015 i ganu’r unawdau soprano yn Requiem Mozart, ac yn 2016 i ganu amrywiaeth o weithiau ar noson agoriadol yr Ŵyl. Mae hi hefyd yn ymddangos fel unawdydd yn Requiem John Hosking ar CD Regent ‘All Angels Cry Aloud’ gyda Chôr Coleg Selwyn, Caergrawnt. 

Mae JOHN HOSKING yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Cerddoriaeth yng Nghadeirlan St Asaph yng Ngogledd Cymru ac yn Gyfarwyddwr ar Gôr newydd wirfoddol y Gadeirlan. Mae John yn ymddangos ar nifer o CDau masnachol yn perfformio ac yn cyfeilio; y mwyaf diweddar, ‘Variation’ yn cael ei recordio yng Nghadeirlan St. Asaph ar gyfer y Label Regent. Yn ogystal â’i waith yn y Gadeirlan, mae John hefyd yn Gyfeilydd ar gyfer Cymdeithas Gorawl St Asaph, a gwnaeth ei ddatganiad cyntaf yng Nghadeirlan Notre-Dame ym Mharis yn 2015. Yn tyfu fel cyfansoddwr, mae John yn Gyfansoddwr Cysylltiol ar gyfer Octavo yng Nghaer ac mae wedi gwneud comisiynau ar gyfer Cadeirlan Bangor, Côr Corff Cadeirlan Caer, Cymdeithas Gorawl St Asaph, Cadeirlan Peel a St Martin-in-the-Fields. Cafodd ei Requiem ei berfformio am y tro cyntaf yn 2013 yng Ngŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn ogystal â’i waith mawr, The Seven Trumpets, a gafodd ei berfformio am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2013. Yn ddiweddar, cafodd ei wneud yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.