Hilary Tann 2.jpg

HILARY TANN

FESTIVAL TALK:
Composer in Conversation

Monday 28 May
3:00pm Leisure Centre
Tickets: £6.00 (4 talks for £20.00)

Dr. Rhiannon Mathias in conversation with Hilary Tann, who discuss her music and career.

 

SGWRS YR ŴYL 4:
Cyfansoddwraig yn Sgwrsio

Dydd Llun Mai 28
3:00pm Canolfan Hamdden
Tocynnau: £6.00 (4 sgwrs am £20.00)

Bydd y Dr. Rhiannon Mathias yn sgwrsio ag Hilary Tann, gan drafod ei cherddoriaeth a’i gyrfa.