Harriet MacKenzie (violin), Meg Hamilton (viola),   Miloš Milivojević (accordion) 

Harriet MacKenzie (violin), Meg Hamilton (viola), Miloš Milivojević (accordion) 

KOSMOS ENSEMBLE

Friday 26 May
8.00pm, Leisure Centre
Tickets: £15.00/ £10.00

“Revelatory” - Michael White (Telegraph)  

The highly-acclaimed Kosmos Ensemble is re-defining the relationship between classical and world music.  United by a shared passion for improvisation, music from around the globe as well as the rigours of classical training, each member brings individual flavour to the group.


Dydd Gwener Mai 26
8.00pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £15.00/ £10.00

Mae’r enwog Ensemble Kosmos yn ailddiffinio’r berthynas rhwng cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth byd.  Mae pob un o aelodau’r grŵp yn teimlo’n angerddol ynglyn â gwaith byrfyfyr, cerddoriaeth fyd-eang, ac wedi eu hyffordi yn glasurol.