Lisa Morgan.jpg

LISA MORGAN

LISA MORGAN is 13 years old and a pupil at Ysgol Tryfan, Bangor. She has trombone lessons with Dylan Williams at CGWM and piano lessons with Iwan Llewelyn-Jones. Next week she will represent Eryri in the Solo Piano competition for years 7-9 at the National Urdd Eisteddfod in Cardiff.

Mae LISA MORGAN yn 13 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Tryfan, Bangor. Mae hi’n cael gwersi trombôn efo Dylan Williams yn y Ganolfan ac yn cael gwersi piano efo Iwan Llewelyn-Jones. Bydd yn cynrychioli Eryri ar yr unawd piano (oedran blynyddoedd 7-9) yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.