Madeleine Mitchell photo by Rama  Knight.jpeg

MADELEINE MITCHELL

Director and violinist MADELEINE MITCHELL, described by The Times as ‘one of the UK’s liveliest musical forces’, has performed as soloist and chamber musician in 50 countries, with major orchestras, in recitals in a wide repertoire and in international venues and festivals, frequently broadcast for radio and tv. Her acclaimed discography includes 2 albums of works written for her by well-known composers (including Nyman, MacMillan), both nominated for BBC Music Awards and recently as concerto soloist with the BBC National Orchestra of Wales.

Caiff MADELEINE MITCHELL, Cyfarwyddwr a Feiolinydd, ei disgrifio fel  ‘one of the UK’s liveliest musical forces’ gan The Times, ac mae hi wedi perfformio fel unawdydd a cherddor siambr mewn 50 gwlad, gyda cherddorfeydd mawr, mewn datganiadau repertoire eang ac mewn neuaddau rhyngwladol a gwyliau; caiff ei darlledu’n aml ar radio a theledu hefyd. Mae ei disgyddiaeth arbennig yn cynnwys 2 albwm o waith wedi’i ysgrifennu ar ei chyfer gan gyfansoddwyr adnabyddus (yn cynnwys Nyman, Macmillan), y ddau wedi’i enwebu ar gyfer Gwobrau BBC Music ac yn ddiweddar, fel unawdydd concerto gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.