Megan Savage.jpg

MEGAN SAVAGE

 MEGAN SAVAGE is studying cello performance and pre-medical studies and is currently a regular substitute cellist for the Orlando Philharmonic Orchestra. In 2018, she was accepted into the National Youth Orchestra (USA), performing at Carnegie Hall and touring Asia under the baton of Michael Tilson Thomas.

Mae MEGAN SAVAGE yn astudio perfformiad y soddgrwth ac astudiaethau cyn-feddygol ac mae hi yn sefyll mewn fel chwaraewr soddgrwth yr Orlando Philharmonic Orchestra yn aml. Yn 2018, cafodd ei derbyn fewn i’r National Youth Orchestra (USA), yn perfformio yn Carnegie Hall ac yn teithio o gwmpas Asia dan arweiniad Michael Tilson Thomas.