Michael Davies

Michael Davies

MICHAEL DAVIES

Born in South Wales, MICHAEL DAVIES was the organist at St. Mary's Church, Menai Bridge from 1981 to 2016, when he became the organist and choirmaster at Beaumaris Church. He is also a licensed Lay Reader in the Diocese and regularly takes services in the area. He was Mayor of Menai Bridge Town Council from 2014 to 2016 and remains as a Town Councillor. He is also very keen on repairing organs (both pipe and electronic) and this year celebrates 52 years in this capacity!

Ganed MICHAEL DAVIES yn Ne Cymru a bu’n organydd yn Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy rhwng 1981 a 2016, cyn iddo ddechrau fel organydd a chôr-feistr Eglwys Beaumaris. Mae hefyd yn Ddarllenydd Lleyg trwyddedig yn yr Esgobaeth ac yn cynnal gwasanaethau’n rheolaidd yn yr ardal. Bu’n Faer Cyngor Tref Porthaethwy o 2014 i 2016 ac mae'n dal yn Gynghorydd Tref. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn trwsio organau hefyd (rhai pibelli ac electronig) ac eleni mae’n dathlu 52 mlynedd o waith!