MÔNTAGE & DAVID JONES

Friday 25 May
3:00pm, Leisure Centre
Tickets: £6.00 (4 talks for £20.00)

Montage.JPG

Festival Talk: Poetry and Art in Partnership

Members of two creative writing groups on Anglesey, Copper Writers and Write On, got together to facilitate publication of not only their writing but works of other people from Anglesey who wished to contribute. We called for submissions under pseudonyms, read, discussed and selected poems and short stories for "Môntage" which was published in 2013. Our second collection, "Môntage 2", was published in 2015. We shall read poems and stories on the Festival theme of "Women in the Arts" including those which inspired the creativity of artist David Jones, as well as selections from "Môntage 2".


Dydd Gwener Mai 25
3:00pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £6.00 (4 sgwrs am £20.00)

Sgwrs Yr Wyl: Barddoniaeth a Chelf mewn Partneriaeth

Ymunodd aelodau o ddau grŵp ysgrifennu, Ysgrifenwyr Copper a Write On, o Ynys Môn, er mwyn cyhoeddi eu gwaith eu hun ond hefyd gwaith o gyfranwyr eraill o’r ardal. Gofynnwyd am waith dan enwau ffug er mwyn iddynt gael eu trafod yn deg ac yna, cyhoeddwyd y cerddi a’r straeon byr gorau yn “Môntage” yn 2013. Cyhoeddwyd yr ail gasgliad, “Môntage 2”, yn 2015. Bydd darlleniadau o gerddi a straeon ar thema’r Ŵyl “Menywod yn y Celfyddydau” gan gynnwys gweithiau a ysbrydolodd yr artist David Jones, yn ogystal â detholiad o “Môntage 2”.