Nathan James Dearden

Nathan James Dearden

NATHAN JAMES DEARDEN

NATHAN JAMES DEARDEN is a composer and conductor, whose music has been commissioned, performed, featured and work-shopped by orchestras and ensembles such as the London Philharmonic Orchestra, the Tippett Quartet, BBC National Orchestra of Wales, CHROMA ensemble, Carla Rees and The Dunedin Consort. His music regularly features in concerts across the UK and overseas, and recent notable performances include 2 lost songs at CROSSROADS International New Music Festival (Hebrides Ensemble), i sleep alone at Nagoya University/Japan (Jeremy Huw Williams; Paula Fan), johannes at World Saxophone Congress Zagreb 2018 Place (Tenor Saxophone Collective) and ... yng nghrog ar gangau'r helyg draw., co-commission with  Cerdd (Cantemus Chamber Choir, Huw Williams). Upcoming projects include a song-cycle collaboration with composer and pianist Michael Finnissy, a new work for The Berkeley Ensemble as part of  Cerdd’s CoDI Chamber, plus a new work for the Swansea Philharmonic Choir as part of Making Music UK’s Adopt-a-Composer Scheme. Nathan is currently Performance Manager, Visiting Tutor in Music Composition, Conductor of the New Voices Consort and New Music Collective and Postgraduate Research Scholar at Royal Holloway, University of London.

Mae NATHAN JAMES DEARDEN yn gyfansoddwr ac arweinydd, gyda’i waith wedi ei gomisiynu, ei berfformio, a’i gynnwys mewn gweithdai gan gerddorfeydd ac ensembles megis y London Philharmonic Orchestra, y Tippett Quartet, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, y CHROMA ensemble, Carla Rees a’r Dunedin Consort. Mae ei gerddoriaeth yn ymddangos yn aml mewn cyngherddau ar draws y DU a thramor, yn fwy diweddar yn cynnwys 2 last songs yn y CROSSROADS International New Music Festival (Ensemble Hebrides), i sleep alone ym Mhrifysgol Nagoya/Japan (Jeremy Huw Williams; Paula Fan), johannes yn World Saxophone Congress Zagreb 2018 Place (Tenor Saxophone Collective) a ...yng nghrog ar gangau’r helyg draw., comisiwn ar y cyd gyda Tŷ Cerdd (Côr Siambr Cantemus, Huw Williams). Mae ei brojectau nesaf yn cynnwys cydweithio gyda chyfansoddwr a phianydd Michael Finnissy ar gylch o ganeuon, gwaith newydd ar gyfer Ensemble Berkeley fel rhan o CoDi Chamber Tŷ Cerdd, yn ogystal â gwaith newydd ar gyfer Côr Ffilharmonig Abertawe fel rhan o gynllun Making Music UK, Adopt-a-Composer. Mae Nathan yn Rheolwr Perfformiadau, yn Diwtor Ymweliadol mewn Cyfansoddi Cerddorol, Arweinydd y Consort New Voices a’r New Music Collective ac yn Ysgolhaig Ymchwil Ôl-raddedig yn y Royal Holloway, Prifysgol Llundain.