Reverend Neil Fairlamb

Reverend Neil Fairlamb

NEIL FAIRLAMB

NEIL FAIRLAMB grew up in Colwyn Bay and has studied history, philosophy and theology at four universities: Bangor, Oxford, Cambridge and Aberystwyth. He was for 21 years a teacher at Dulwich College in South London (where he taught Nigel Farage!) and has been an Anglican priest for 24 years, working as a prison and hospital chaplain and then as a parish priest in groups of churches in the Aberystwyth area, Merioneth and in the Beaumaris area.

Cafodd NEIL FAIRLAMB ei fagu ym Mae Colwyn ac mae e wedi astudio hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth ym mhrifysgolion Bangor, Aberystwyth, Rhydychen a Chaergrawnt. Dros gyfnod o ugain mlynedd, athro oedd e yng Ngholeg Dulwich yn Ne Llundain, lle un o’i hen ddisgyblion oedd Nigel Farage! Mae e wedi gwasanaethu fel offeiriad yn yr Eglwys Anglicanaidd am bedair blynedd ar hugain, yn gweithio mewn carchar ac ysbyty fel caplan, ac wedyn fel offeiriad y plwyf ger Aberystwyth, ym Meirionnydd ac erbyn hyn, Beaumaris.