Sera Owen

Sera Owen

 SERA OWEN

Some will know her as ‘Sarah Louise’ – Siocled a Gwin singer, as well as Promenâd, Tir Na-Nôg and other songs between 2005-2007 during her period with Sain Records. Since then, in the last ten years, she has been releasing songs in Welsh and English under the name SERA - performing in Wales and abroad, developing her own ‘Americana’ sound, co-writing with many well-known musicians, as well as working as an events organiser and creative practitioner. She’s performed at Festival Number 6, Focus Wales, North American Festival of Wales, BBC New Talent, has been a winner of the PRS Foundation (Lyndsey du Paul Award). She started as a pianist and composer, then learned the guitar later. Over the last year, she’s spent time in the studio working and writing with the producer Andi Bonsai, focusing on real stories she wants to tell using an appropriately ambitious sound. The result is a collection of songs inspired by anxiety, love and lost beings. It’s all there.


Bydd rhai yn ei hadnabod fel 'Sarah Louise' - cantores ifanc Siocled a Gwin, Promenâd, Tir Na-Nôg a chaneuon eraill rhwng 2005-2007 yn ystod ei chyfnod gyda Recordiau Sain. Ers hynny, yn y deng mlynedd diwethaf mae wedi bod yn rhyddhau cerddoriaeth Cymraeg a Saesneg o dan yr enw SERA, - yn perfformio yng Nghymru a thramor, yn datblygu sain 'Americana' ei hun, cyd sgwennu gyda nifer o gerddorion adnabyddus, yn ogystal â gweithio fel trefnwr digwyddiadau ac ymarferydd creadigol. Mae wedi perfformio yn Ŵyl Rhif 6, Focus Wales, Gŵyl Gymreig Gogledd America, BBC New Talent, wedi bod yn enillydd PRS Foundation (Gwobr Lyndsey du Paul). Pianydd a chyfansoddwr caneuon yn gyntaf, ac wedi dysgu'r gitâr yn hwyrach. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mai wedi treulio amser yn y stiwdio yn gweithio ac yn ysgrifennu gyda'r cynhyrchydd Andi Bonsai, gan edrych ar y storïau go iawn yr oedd hi eisiau eu dweud gyda sain a oedd yn cyfateb i'w huchelgais. Y canlyniad yw casgliad o ganeuon a ysbrydolwyd gan bryder, cariad a bydau coll. Mae i gyd yno.