Seren Mathias-Mitchell

Seren Mathias-Mitchell

SEREN MATHIAS-MITCHELL

SEREN MATHIAS-MITCHELL is 11 years old, lives in Menai Bridge and is in her final year at primary school. She likes playing the piano, singing in Côr Ieuenctid Môn and is also a gifted artist. Seren will be competing with her friend Fflur in the Urdd Eisteddfod this year. 

Mae SEREN MATHIAS-MITCHELL yn 11 mlwydd oed, yn byw ym Mhorthaethwy ac yn ei blwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd. Mae'n hoffi chwarae'r piano, canu yng Nghôr Ieuenctid Môn ac mae’n artist dawnus hefyd. Bydd Seren yn cystadlu gyda'i ffrind Fflur yn Eisteddfod yr Urdd eleni.