Shilpa Ravoory.jpg

SHILPA RAVOORY

SHILPA RAVOORY, a recent graduate of Stetson University, earned a Bachelors of Music Performance in Viola and a Bachelors of Science in Physics. She won the University Concerto Competition and performs with many Florida orchestras. She will attend the Georgia Institute of Technology and study Aerospace Engineering concentrating her research in Aero Acoustics.


Derbyniodd SHILPA RAVOORY radd Baglor mewn Perfformiad Cerddorol y Fiola, o Brifysgol Stetson yn ddiweddar, yn ogystal â Baglor Wyddonol mewn Ffiseg. Enillodd Gystadleuaeth Concerto y Brifysgol ac mae’n perfformio gyda nifer o gerddorfeydd yn Florida. Bydd hi’n mynychu’r Georgia Institute of Technology i astudio Peirianneg Awyrofod gyda ffocws ei gwaith ar Aero Acoustics.