London Welsh Male Voice Choir 2.jpg

Calon Lân

Cyngerdd Eglwys Jewin, Llundain 2016

Songs of the First World War

THE LONDON WELSH MALE VOICE CHOIR

Saturday 27 May
8.00pm, Leisure Centre
Tickets: £15.00

Familiar songs, Welsh Hymns and arias, songs from musicals, new compositions and the unique sound of the choir.


CÔR MEIBION CYMRY LLUNDAIN

Dydd Sadwrn Mai 27
8.00pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau: £15.00

Caneuon cyfarwydd, emynau a ariâu Cymreig, caneuon o sioeau cerdd, cyfansoddiadau newydd a swn unigryw y côr.

.