Emily%2C+Edit+and+Isabelle+Palmer.jpg

THE PALMER SISTERS

ISABELLE and EMILY PALMER are the 2015 Florida Federation of Music Clubs State Winners in the Violin Duo category. The Palmer sisters have been studying violin for 14 years and started performing together 11 years ago. They have played throughout Florida in numerous churches, concerts, and other events. Since 2014, they have been invited to perform an annual concert for the Wednesday Music Club in DeLand, Florida.   The Palmer sisters were also honoured to perform several Bartók duos at the prestigious gala concert of the Austrian Master Classes. Isabelle and Emily collaborate with their mother, EDIT PALMER, pianist and Professor of Music at Stetson University.


ISABELLE ac EMILY PALMER yw enillwyr talaith y 2015 Florida Federation of Music Clubs yng nghategori’r Ddeuawd Ffidil. Mae’r chwiorydd Palmer wedi bod yn astudio’r ffidil am 14 blynedd ers iddynt ddechrau perfformio gyda’i gilydd 11 blynedd yn ôl. Buodd y ddwy yn chwarae yn Florida mewn nifer o eglwysi, cyngherddau, a digwyddiadau eraill. Ers 2014, maent wedi cael eu gwahodd i berfformio ar gyfer cyngerdd blynyddol y Wednesday Music Club yn DeLand, Florida. Roedd y chwiorydd Palmer yn hynod ddiolchgar i allu perfformio nifer o ddeuawdau Bartók yng nghyngerdd gala fawreddog yr Austrian Master Classes. Mae Isabelle ac Emily yn cydweithio gyda’i Mam, EDIT PALMER, pianydd ac Athro Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Stetson.