How To Book

 

By post from 19 March. Please complete the booking form and send it with your remittance to: Beaumaris Festival Tickets, c/o Beaumaris Leisure Centre, Rating Row, Beaumaris, Anglesey LL58 8AL.

By telephone or in person from 19 March at the Beaumaris Leisure Centre reception - telephone 01248 811200, open 11.00am - 3.30pm, Monday to Saturday. Telephone reservations not collected beforehand will be held at the venue door until 15 minutes before the performance.

Tickets cannot be exchanged or money refunded. Information here is correct at the time of printing. The Festival reserves the right to make alterations to the programme.

 

Sut i archebu

Trwy’r post o 19 Mawrth ymlaen. Cwblhewch y ffurflen archebu ar y dudalen hon os gwelwch yn dda a’i ddanfon ynghyd â’r tal priodol at: Tocynnau Gŵyl Beaumaris, Canolfan Hamdden Beaumaris, Rating Row, Beaumaris, Ynys Môn LL58 8AL.

Dros y ffôn neu’n bersonol o 19 Mawrth ymlaen yn nerbynfa Canolfan Hamdden Beaumaris - ffôn 01248 811200, ar agor 11.00yb - 3.30yp, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Cedwir tocynnau sydd heb eu casglu wrth y drws hyd at 15 munud cyn y perfformiad. Ni ellir cyfnewid tocynnau na derbyn ad-daliad. Mae’r wybodaeth hon yn gywir wrth gyhoeddi. Mae’r Ŵyl yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r rhaglen.