HOW TO BOOK

By telephone or in person from 9th May at the Beaumaris Leisure Centre reception - telephone 01248 811200, open 10.30am - 4.30pm, Monday to Saturday. Telephone reservations not collected beforehand will be held at the venue door until 15 minutes before the performance. Tickets cannot be exchanged or money refunded. Information here is correct at the time of printing. The Festival reserves the right to make alterations to the programme. 

SUT I ARCHEBU

Dros y ffôn neu’n bersonol o Mai 9fed ymlaen yn nerbynfa Canolfan Hamdden Beaumaris - ffôn 01248 811200, agored 10.30am - 4.30pm, Dydd Llun - Dydd Sadwrn. Cedwir tocynnau a archebwyd dros y ffôn sydd heb eu casglu, wrth y drws hyd at 15 munud cyn y perfformiad. Ni ellir cyfnewid tocynnau nac ad-dalu arian. Mae’r wybodaeth hon yn gywir ar adeg cyhoeddi. Ceidw’r Ŵyl yr hawl i wneud newidiadau i’r rhaglen.