Wendy French

Wendy French

Jane Kirwan

Jane Kirwan

Bronwen Naish

Bronwen Naish

WENDY FRENCH, JANE KIRWAN & BRONWEN NAISH

Talk: Born in the National Health Service

Wednesday 24 May
7.30pm, Iorwerth Rowlands Centre
Tickets:  £6.00 (4 talks for £20.00)

Wendy French and Jane Kirwan talk of growing up in the early NHS years, with music from Bronwen Naish.


Sgwrs: Ganed yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Dydd Mercher Mai 24
7.30pm, Canolfan Iorwerth Rowlands
Tocynnau:  £6.00 (4 sgwrs am £20.00)

Bydd Wendy French a Jane Kirwan yn siarad am dyfu i fyny yn ystod blynyddoedd cyntaf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gyda cherddoriaeth  gan Bronwen Naish.