Ynyr Pritchard

Ynyr Pritchard

YNYR PRITCHARD

YNYR PRITCHARD is 17 years old and lives in Caernarfon, where he is the violist of CGWM’s Senior Trio. He studies viola and composition at the JRNCM in Manchester where he is currently in his third year. Ynyr is also a member of the NYOGB, having now been a member of the viola section for three years.

Mae YNYR PRITCHARD yn 17 mlwydd oed ac yn byw yng Nghaernarfon, lle mae’n chwarae’r ffidil ar gyfer Triawd Hŷn CGWM. Mae’n astudio’r fiola a chyfansoddi yn y JRNCM ym Manceinion; mae e yn ei drydedd flwyddyn. Mae Ynyr hefyd yn aelod o’r NYOGB, wedi bod yn aelod o’r adran fiola ers tair blynedd erbyn hyn.