chethams-logo.jpg

YOUNG ARTISTS RECITAL: CHETHAM'S SCHOOL OF MUSIC

Thursday 25 May
3.00pm, Leisure Centre
Tickets: 
 £8.00 (2 Young Artists’ Recitals for £12.00)

Featuring performers from Chetham’s School of Music.

DATGANIAD ARTISTIAID IFAINC: YSGOL GERDD CHETHAM

Dydd Iau Mai 25
3.00pm, Canolfan Hamdden
Tocynnau:  £8.00 (2 Ddatganiad Artistiaid Ifainc am £12.00)

Gyda cherddorion o Ysgol Gerdd Chetham.