Erika Sassmann

Erika Sassmann

YOUNG ARTISTS RECITAL:
ERIKA SASSMANN

Saturday 27 May
11.00am, Leisure Centre
Tickets: £8.00 (2 Young Artists Recitals for £12.00)

The young American mezzo-soprano Erika Sassmann presents songs and arias by Rossini, Mozart, Strauss, Flanders & Swann, and folksongs from Wales and the USA, with Anthony Hose, piano.


DATGANIAD ARTISTIAID IFAINC:
ERIKA SASSMANN

Dydd Sadwrn Mai 27
11.00am, Canolfan Hamdden
Tocynnau:  £8.00 (2 Ddatganiad Artistiaid Ifainc am £12.00)

Bydd y mezzo-soprano ifanc Americanaidd Erica Sassmann yn cyflwyno caneuon ac ariau gan Rossini, Mozart, Strauss, Flanders & Swann.